رفتن به بالا

  • ماجرای نیمروز/ روزنه ای در تاریکی سینمای ایران

      امیرعلی سلیمانی خسته شدم از دیدن فیلم های یک شکل، بازی عوض می شود، عوامل عوض می شوند، کارگردان عوض می شود، ولی فیلم همان است که بارها دیده ایم و پسندیده ام، آنچه بارها پسندیده ام را دوباره نمی پسندم، چون این بی احترامی به شعور مخاطبی ست که برای درک و بهره بردن از خلاقیت یک فیلم تازه به سینما آمده است. این حکایت چند سال اخیر سینمای ایران است، سینمایی که بیشتر ...