رفتن به بالا

  • دامیانا جورانا برای برگزاری مستر کلاس به تهران می آید

    دامیانا جورانا رهبر ارکستر جوانان جهان به دنبال امضای تفاهم نامه خود با دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ٤٦ تهران،  مسترکلاس رهبری ارکستر را سالن خسرو شکیبایی این دانشگاه برگزار می کند. در این مستر کلاس که 6 تا 8 اسفندماه برگزار می شود، جورانا به ارائه مباحثی در خصوص رهبری ارکسترخواهد پرداخت. بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته با این رهبر ارکستر، برنامه هایی چون ...