رفتن به بالا
  • یکشنبه - 3 آبان 1394 - 15:33
  • کد خبر : ۵۴۴
  • چاپ خبر : «پیوند قرآن و طبیعت»
معرفی کتاب؛

«پیوند قرآن و طبیعت»

کتاب «پیوند قرآن و طبیعت» نوشته دکتر حمید محمد قاسمی برای نوبت اول امسال در۲۹۵ صفحه از سوی انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «قرآن» با شکوه ترین و نفیس ترین شاهکار الهی است که از سیمای دلربای خالق خود پرده بر می دارد و «طبیعت» بزرگترین شاهکار آفرینش است که از جمال و جلال آفریننده خود حکایت دارد.

«قرآن» و «طبیعت» دو کتاب هستند که هر دو یک نویسنده دارند و همان دست توانمندی که با قلم تدوین کتاب هستی را رقم زد با قلم تشریع کتاب تدوین را نگاشت.

در این اثر، مولف با اشاره به پیوندهای وثیق «قرآن» و «طبیعت» با یکدیگر از ارتباط و هماهنگی بی مانند «کتاب تکوین» و «کتاب تدوین» پرده برداشته است.

نویسنده این اثر خود معترف است که در تبیین پیوندهای «قرآن» با «طبیعت» نتوانسته است به همه ابعاد و زوایای این موضوع مهم و گسترده اشاره کند و نکات بسیاری از دید وی مغفول مانده یا در تبیین آن به درستی از عهده برنیامده است، ولی این نوشتار، چراغ کم فروغی است فرا روی دیگر محققان و دانش پژوهان تا با بررسی ابعاد بیشتر این موضوع، به روشن شدن زوایای دیگر از آن کمک کنند.

از منظر اسلام، «قرآن» و «طبیعت» دو تجلی از ناحیه یک خالق هستند که در کنار هم یک تصویر واحد بشمار می روند. متفکران و اندیشمندان اسلامی چون خدا را نازل کننده کتاب تشریع(قرآن) و ایجاد کننده کتاب تکوین(طبیعت) می دانند از اینرو مغایرتی بین کتاب تشریع و کتاب تکوین نمی بینند و این دو را مفسر و مبین یکدیگر می دانند که از هم رمز گشایی می کنند و به هم معنا می بخشند. «طبیعت» قرآن را به صورت عملی می نمایاند و «قرآن» طبیعت را به صورت وحیانی تعریف و تبیین می کند.

سیمای قرآن و طبیعت، پیوند قرآن و طبیعت، دو فصل این کتاب را تشکیل می دهند.

طبیعت و قرآن دو کتاب عظیم الهی، تجلی خدا در طبیعت و قرآن، وجود ذخائر بی بدیل در طبیعت و قرآن، سودمندی و ارزشمندی طبیعت و قرآن، «قرآن» و «طبیعت» دو مطهر رحمت واسعه الهی، جلوه های زیبا و متنوع «قرآن» و «طبیعت» سوگند الهی به «قرآن» و «طبیعت»، نظام مندی طبیعت و قرآن، خاتمه ناپذیری اسرار طبیعت و اسرار قرآن، پاداش احیای «قرآن» و «طبیعت»، همگانی بودن «قرآن» و «طبیعت» مهجوریت «قرآن» و «طبیعت»، سوء استفاده از «قرآن» و «طبیعت»، پیامدهای ناگوار بی اعتنایی و بی حرمتی به «قرآن» و «طبیعت» از جمله موضوعاتی هستند که نویسنده در این کتاب به آنها پرداخته است.

کتاب «پیوند قرآن و طبیعت» نوشته دکتر حمید محمد قاسمی برای نوبت اول امسال در ۲۹۵ صفحه از سوی انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

منبع خبری : خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه